Jeżeli jesteś kobietą
i spełniasz poniższe kryteria:

  • ukończyłaś 30 lat
  • posiadasz status osoby bezrobotnej / biernej zawodowo
  • mieszkasz na terenie subregionu konińskiego (patrz załącznik)
  • chcesz rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą

Możesz otworzyć własną działalność!

 

Mamy dla CIEBIE:

  • bezzwrotną dotację
  • cykl szkoleń i spotkań z ekspertami
  • półroczne wsparcie finansowe

Formularz kontaktowy: